Владас БРАЗЮНАС (Vladas Braziūnas 17. 02. 1952, м. Пасваліс, Литва) – литовський поет, публіцист, перекладач. У Вільнюському ун-ті протягом 1962 – 1972 рр. студіював журналістику та литуаністику, 1997 захистив диплом з питань литовської мови та літератури. Працював в Вільнюському ун-ті, в редакціях литовських газет та журналів, найдовше – 15 років – у головному  літературно-мистецькому тижневику Literatūra ir menas (Література і мистецтво), у якому певний час був також головним редактором. Від 1996 – вільний літератор.
     Публікуватися почав від 1974. Протягом 1983 – 2002 рр. видав 9 збірок поезії: Slenka žaibas (Повзе блискавка, 1983), Voro stulpas (Павуковий стовп, 1986), Suopiai gręžia dangų (Птахи розтинають небо, 1988), Užkalbėti juodą sraują (Відшептати чорний потік, 1989), Alkanoji linksniuotė (Голодне відмінювання,1993) ir Išeinančios pušys (Сосни, що відходять, 1992); Užkalinėti (Забивати, 1998); Ant balto dugno (На білому дні, 1999); lėmeilėmeilėmeilė (овлюбовлюбовлюбов, 2002 m.). У збірках віршів Бразюнаса виразно проступає асоціативність осмислення історії, литовської міфології, фольклору у взаємодії із сьогоденням, часто навіть конкретними особистостями, реаліями. Підкреслена мовна стихія, звукопис, римування та співзвуччя як необхідний компонент індивідуальної поетики.
     Pукопис пoeми Бразюнаса Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai (Карильйон для тисячоріччя й однієї зорі) переміг на конкурсі літературних творів, організованому 2002 р. Дирекцією на відзначення 1000-річчя першої згадки Литви (1008 p.) в європейських анналах при Президентурі Литовської Республіки з нагоди 750-річчя  литовської держави.
     Бразюнас перекладає поезію та прозу з української, хорватської, білоруської, російської, полської, латвійської, французької мов.
     Бразюнас опублікував литовський переклад повісті українського письменника Юрія Щербака Černobylis (Чорнобиль, 1990). 1991 як гість від Спілки письменників Литви Бразюнас брав участь у роботі з’їзду Спілки письменників України. Член Асоціації україністів Литви від її заснування (1992). Нині є найактивнішим перекладачем української поезії в Литві (О.Ольжич, В.Голобородько, І.Римарук та ін.). Зокрема, до традиційного вже свята Укр. весна поезії, що проводилося в кінці травня 2000, 2001 та 2002 року в Литві зусиллями Центру культури українців Литви, Вільнюсської громади українців Литви та Асоціації україністів Литви, опублікував нові переклади поезій В. Голобородька, І. Римарука, А. Бондаря, М. Рябчука, есе Ю. Андруховича та ін., брав участь у святкуваннях у Литві ювілеїв Т.Шевченка, Лесі Українки, Роксолани та ін. Нині завершує переклад збірки поезій А.Бондаря, працює над перекладами для Антології української поезії, задум та концепцію якої висловив ще в опублікованій доповіді:
     Бразюнас, Владас. Як донести в Литву українську літературу (висновки про майбутні переклади) // Другий міжнародний конгрес україністів: 22-28 серпня 1993 р.: Доповіді і повідомлення: Історіографія українознавства, етнологія, культура / Міжнародна асоціація україністів, Академія наук України. - Львів, 1994. - С.354.
     Бразюнас уперше переклав литовською мовою низку віршів укр. поетів ХVІ - ХVІІ ст. Даміана Наливайка, Мелетія Смотрицького, а також геральдичних віршів анонімних українських поетів цього періоду.
     Лауреат премії 2002 р. Фонду ім. Тараса Шевченка при Президентурі Литовської Республіки. 31 травня 2001 р. В.Бразюнасові вручено Грамоту-подяку Посольства України в Литовській Республіці за вагомий внесок у розширення культурних зв’язків між Україною та Литовською Республікою.
Н.О. Непорожня

     Ukrainiečių literatūros V.Braziūno versta ir gerokai anksčiau, bet iš tiesų rimtai ir kryptingai imtasi – Lietuvos Atgimimo ir jau nepriklausomybės metais.
     1990 m. išėjo V.Braziūno versta ukrainiečių rašytojo Jurijaus Ščerbako apysaka Černobylis (Vyturio leidykla). 2000 m. V.Braziūnas išvertė Jurijaus Andruchovičiaus esė Miestas laivas (Literatūra ir menas , 2000.VII.28, p.14).
     Dar žiupsnelis ukrainistinės bibliografijos (deja, tik tos, kuri, autoriaus kaip nors specialiau nerenkama, – turima po ranka).
     Ukrainiečių poezijos vertimai, skelbti lietuvių periodikoje:
     Bondaras, Andrijus. Iš ciklo „Pavasario erezija” (1997): Pavasario požymiai; Iš ciklo „Bičių dievas” (1997–1998): „mirtis – tai siaurutis plyšelis tarp dievo ir skausmo…” // Dialogas. - 2000. - Geg. 26. - P.4;
     Bondaras, Andrijus. Le sonet oriental; „O, frau Gretchen, pamenu dar jus…”; „vargu ar būsi vaškas žvakių tų…”; Išėjimas // Nemunas. - 2001. - Nr.5. - P.16;
     Bondaras, Andrijus. Iš ciklo „Rytų–Vakarų divanas”: „sapnai sugrįžta…”; „Aš spaudos jau seniai neskaitau…”; „liaukis debesis danguje pjausčius…”; „taip mus apglaubia…”; Sonetoidas; „Išdidūs spirgiai! Aš beriu purias snaiges…”; Diptikas // Poezijos pavasaris 2001. - V.: Vaga, 2001. - P.345-351;
     Bondaras, Andrijus. Iš ciklo „Rytų–Vakarų divanas” (1994–1996): Tėvonijon; Federico Garcia Lorca; „Aš – mauras, tu taipogi – maurė mano…”; Akvasonetas; Iš ciklo „Pavasario erezija”: „man būk geiša, priimk kaip samurajų…”; Iš ciklo „Bičių dievas” (1997–1998): „gęsta plėnim našlė vyrui numirus…”; „lopetėlė it peilis gilyn…”; „tą medų rinko man po lašą…”; Po ciklų: „kur sausa kur spalis nenugulė kaulų keliauk…”; „taryt į kančią susisupus…”; „kur vieniem ne vandva – vandva…” // 7 meno dienos. - 2000. - Birž. 23. - P.5;
     Bondar, Andrij. „diena varlyn ir žemlapiu per guolį…”; „bitėms priekurčiai it medaus meškinai paplastėdami…”; „maišnešy traiškanotas pask saulę kur ėda akis…”; „lopetėlė it peilis gilyn…” // Poezijos pavasaris 2002. - V.: Vaga, 2002. - P.246-248;
     Holoborodko, Vasilis. Iš vaikystės: lietučio užkalbėjimas // Lit. ir menas. - 1997. - Kov. 15. - P.6;
     Nalyvaiko Demian. Skaitytojo meldimas laiko / Iš [senosios] ukrainiečių k. vertė V.Braziūnas // Ukrainiečių poezijos pavasaris – 2002. - Lankstinukas.
     Olžičius, Olegas. „Ieškojimuos ir nevilty ji brendo…” // Lit. ir menas. - 1997. - Kov. 15. - P.6;
     Rymarukas, Igoras. „Ten, kur sodnelyje stiebiasi daigslius…” // Lit. ir menas. - 1997. - Kov. 15. - P.6;
     Rymarukas, Igoras. „Ten, kur sodnelyje stiebiasi daigslius…”; Ligi aušros – lig sietuvos; „kur jinai harmonija praamžė…”; „Staldengtės lino ant stalo neklosim…”; „stabasieliai plaštakomis ploja…”; „Gal būtų tau širdis sustingus…”; Naujamadžiai; Stiklinis gyvenimas // Metai. - 2000. - Nr.5. - P.71-75.
     Straipsniai apie Ukrainos literatūrinį gyvenimą, lietuvių ir ukrainiečių literatūrinius ryšius (neminima ukrainiečių autorių pristatymai, lydėję jų vertimų publikacijas):
     Бразюнас, Владас. Дни – словно первый и последний [Apie Ukrainos rašytojų sąjungos suvažiavimą; jame autoriaus dalyvauta kaip Lietuvos rašytojų sąjungos atstovo] // Вильнюс. - 1991. - С.146-147.
     Бразюнас, Владас. Як донести в Литву українську литературу (висновки про майбутні переклади) // Другий мижнародний конгрес україністів: 22-28 серпня 1993 р.: Доповіді і повідомлення: Історіографія українопознавства, этнология, культура / Міжнародна ассоціація україністів, Академія наук Україні. - Львів, 1994. - С.354.
     Apie Vlado Braziūno ukrainistinę veiklą, be kita ko, rašyta:
     N.N. [Neporožnia, Nadija]. Ukrainiečių poezija Klaipėdoje // Metai. - 1998. - Nr.10. - P.154;
     Непорожня Н. Весна і літо української поезіі в Литві // Наше слово [Warszawa] . - 2000.IX.10, 17, 24. - C.2;
     Žemgulytė, Paulina. Ukrainietiškas vakaras // Lit. ir menas. - 2001. - Kov.2. - P.12;
Непорожня Н. Леся Українка і Йонас Стрелкунас // Наше слово [Warszawa] . - 2001. - 15 квітня. - C.27.
     Šiuo metu V.Braziūnas iš senosios ukrainiečių (slavų) kalbos verčia Demiano Nalyvaikos, Miletijaus Smotrickio ir kitų, taip pat anoniminių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės autorių herbinę poeziją. Drauge su Lietuvos ukrainistų asociacijos (V.Braziūnas – jos narys) pirmininke Nadija Neporožnia jau keletas metų dirba parengiamuosius ukrainiečių poezijos antologijos lietuvių kalba darbus. Kaupia vertimus atskirų ukrainiečių poetų knygoms ukrainiečių ir lietuvių kalba; kūriniai Andrijaus Bondaro knygai jau baigiami versti. Dalyvauja Lietuvos ukrainistų asociacijos, Lietuvos ukrainiečių bendruomenės renginiuose.
     2001 m. gegužės 31 d. V.Braziūnui įteiktas Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje Padėkos raštas už svarų indėlį plėtojant kultūrinius Ukrainos ir Lietuvos Respublikos ryšius.

2002 07 01

     2002 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, dalyvaujant Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, už ukrainiečių poezijos vertimus Vladui Braziūnui įteikta Taraso Ševčenkos fondo premija:
     services.tvk.lt/culture/lmenas/?leid_id=2926&st_id=1097
     www.delfi.lt/archive/index.php?id=1507950
     www.delfi.lt/archive/index.php?id=1515836
     www.press.lt
     services.tvk.lt/culture/lmenas/
Андрiй Бондар
ANDRIJ BONDAR* * *

diena varlyn ir žemlapiu per guolį
jau slenka smakas vakaro juodai
slidi reptilijos širdis apmiršta
iš skausmo daužos musija džiugi

patelė patino vis glaudžias totaliai
o beduinai ieškantys oazių
atranda mirtį – ir įkyrios smiltys
plaučius ir nosį lipdo ir akis

ir taip nešvankiai norisi netrukus
į ševeliūros pleiskanas panirt
vilku pavirst ir duot kas šunio šuniui

sintaktika žodžiabičių koriuos
vokalą vaško dykumiškai zvimbia
šešėlis krinta ant sūrių stulpų


* * *

жaбiє дeнь i мапою на постiль
сповзає чорно вечоровий змiй
ковзка рептилiя надвечiр эавмирає
i б'ється в муках радiсна мушва

самиця тулиться тотально до самця
а бедуїни в пошуках оази
знаходять смерть – настирливi пiщинки
заповнюють легенi очi нiс

i соромно та хочетьъся небавом
зануритисъ в чиюсъ кошлату плоть
у вовка втiлитисьь воздавши псовi псове

закон синтакси в сотах словобджiл
дзижчить пустельно вощаним вокалом
i пада тiнь на солянi стовпи

Бондар, Андрiй. Iстина i мед: Поезiї. - Одеса: Астропринт, 2001. - C. 32.


* * *

bitėms priekurčiai it medaus meškinai paplastėdami
gėlėmis klojas prie kojų tylintys bitkopiai
prie bičių kūnų prilimpa dievas medėdis
ir sulinkusios raukšlės į žievės odą įstybsta

o žemės pakaks per miglas kurios spaudžia ir trina
isopas sirupas sibiras ir ilgiausių akimirkų
plaučiai deguonies padaugina – krinta skiliman
ir po vokais mieguistų šimtmečių ledas akija

ir našlės sūrymas ir skersai šventyklos ir stiklas
ir mirtis žvilga šešku tarpuaky už akių
o bitės priekurtės o bitėms seniai nusišvikti
medaus meškinai ir dievas storžieviškas jų


* * *

бджолам байдуже як медовi ведмедi лiтають
в ноги квiтами стеляться мовчазнi бджоларi
медоїдовий бог на бджолинi тiла налипає
i скоцюрбленi зморшки вростають у шкiру кори

земли не замало з-за мли що вимулює й тисне
сиропом iсопом сибиром i многая мить
впадає у розпад – легенi розмножують кисень
i ламлеться лiд пiд повiками сонних столiть

i посолонь вдови i впоперек храми i грами
i смерть ховрахом позирає за очi мiж ок
а бджолам байдуже а бджолам давно по цимбалах
медовi ведмедi та їх неотесаний бог

Бондар, Андрiй. Iстина i мед: Поезiї. - Одеса: Астропринт, 2001. - C. 40.


* * *

maišnešy traiškanotas pask saulę kur ėda akis
tu eini apčiuopom tu eini nepalikdamas ženklo
apnašus jaučiaakės medūzos žėrutis smėly
išbučiuoja pėdų achilidę raukšlėtą ir stangrią

tu eini lyg kulka pistoletan įsprendęs į šonus rankas
burbuliuoji po nosim smilkai dykaduonio suktinę
pradaigojęs jaknas vakuolę ir inkstus visus nė už ką
ir kaip graikinis riešutas riečias slidi smegeninė

palšą dangų nevėtytų vilnų kamšai tumulais
ir tarytumei vėžlio šarvai į arimą įaugi
plastilino dievuliai lipinasi pirštais riebiais
ir naktin nueini kad ir vėlei sugrįžtumei auštant


* * *

мiхоноша каправий за сонцем що очi з’їда
ти iдеш наче помацки йдеш не лишаючи слiду
на пiску де осужних медуз волоока слюда
вицiловує п’ят зморшкувато-пругку ахiллiду

ти iдеш руки в боки неначе набої в пiстоль
щось гугнявиш пiд нiс смалячи дармову потеруху
ти процвиндрив печiнку нирки i продав вакуоль
i волоським горiхом змiїться слизька черепуха

запинаєш кальнi небеса в непросiяну повсть
i вростаєш у землю немов черепаховий панцер
налипаєш на пальцi масних пластилiнових бозь
i вiдходиш вночi аби знову вернутися вранцi

Бондар, Андрiй. Iстина i мед: Поезiї. - Одеса: Астропринт, 2001. - C. 43.


* * *

lopetėlė it peilis gilyn
į supuolusį cypų džemą
tu taip pat įeini naktin
kaip šviesa į tave įėjo

drožinėji karstą taip pat
iš sandalmedžio ar iš buko
tu taip pat dovanoji pačią
belialiui ar belzebubui

tavo drūtas lankas stangrus
sprango mėsą po gabaliuką
gal išgriebs iš riebių junginių
išankstinį Kalėdų stebuklą

gal bemirgant klikiems verksmams
pradarys betono krūtinę
burių kumščiai sunkūs įtemps
šilumos pietinės akivalktį

gal ir tavo vardas šnekiai
turguje bus vaikams dalijamas
gal taip pat ganysis sliekai
aidint stangriai ir drėgnai rylai…

* * *

влазить заступ неначе нiж
у пискляво-черстве повидло
ти так само входиш у нiч
як у тебе входило свiтло

ти так само рiзьбиш труну
iз ялини або сандалу
ти так само даруєш жону
вельзевулу чи велiалу

твiй тугий i дебелий лук
роздирає давке м’ясиво
щоб добути з масних сполук
передчасне рiздвяне диво

щоб хлипкий атмосферний крик
розчепiрив бетоннi груди
щоб напнув кулаки вiтрил
полудневим теплом полуди

щоб твоє гомiнке iм’я
роздавали дiткам на ринку
щоб так само пасся черв’як
пiд тужаво-вогку волинку...

Бондар, Андрiй. Iстина i мед: Поезiї. - Одеса: Астропринт, 2001. - C. 44.


Iš ukrainiečių kalbos vertė VLADAS BRAZIŪNAS

Poezijos pavasaris 2002. - Vilnius: Vaga, 2002. - P.246-248.


Андрiй Бондар
(Andrij Bondar / Andriy Bondar)

Writer, translator, and literary critic; lives in Kyiv
Member of the Ukrainian Writers’ Association
MA in theory and history of literature at the National University "Kyiv-Mohyla Academy" (NaUKMA)
Since 2001 editor of literature section in the weekly Dzerkalo Tyzhnia
1998-2000 chief editor of the newspaper Literatura Plus
born 1974 in Kamianets-Podilsky (USSR/Ukraine)
Literature prizes
1997 First prize in the Smoloskyp Publishing House’s Competition for Young Literature
Bibliography (selection)
Poetry books
Istyna I Med. Odesa, 2001.
Wesinnia Eres. Kyiv 1998.
Poetry selections in
Anthology of Alternative Ukrainian Poetry on the Change of Epochs. Kharkiv, 2001.
Against Meaning. Bilingual (Ukrainian-English) Anthology of Young Ukrainian Poetry. Lviv, 2001.
Suchasnist. Nr. 5, 1999; Nr. 7-8, 1998; Nr. 7-8, 1997.
Poems have been translated into English, German, French, Polish, Byelorussian, Swedish, Portuguese, Romanian, Croatian, and Lithuanian.
Polish translation: Wiersze in: Literatura na Swiecie, Nr. 4, 1999.
Lithuanian translation in: Poezijos Pavasaris. Vilnius, 2001.
Essays:
The Last paper People of the Millenium #2 in: Art Panorama, Nr. 3, 2001.
German translation in: Europaexpress. Ein Literarisches Reisebuch. Berlin, 2001.
Russian translation in: European literature schedule. Moscow, 2001.
Literary reviews
The Diary of the Mature Period (W. Gombrowycz. Diariusz) in: Krytyka, Nr. 11, 2000.
"Against Poets" By Witold Gombrowycz: Romanticism After Modernism in: NaUKMA Research Compendium. Philology. Nr. 17, 1999.
'Sliptsi' by M. Bazhan as the challenge text in: Suchasnist, Nr. 12, 1998.
"The Breaking Stage" of M. Rylsky (1929-1934): discursive analysis in: NaUKMA Research Compendium. Philology. Nr. 4, 1998.
Translation
W. Gombrowycz. Ferdydurke. Kyiv, 2002.
Participated in numerous national and international festivals and conferences.


Rašytojas, vertėjas, literatūros kritikas, gyvena Kijeve. Ukrainos rašytojų asociacijos narys, Kijevo nacionalinio universiteto „Kyiv-Mohyla Academy” literatūros istorijos ir teorijos magistras. Nuo 2001 m. savaitraščio Dzerkalo Tyzhnia literatūrinės dalies vedėjas, 1998–2000 m. laikraščio Literatura Plus vyriausiasis redaktorius. Gimė 1974 Kameniec Podolske.
Literatūriniai apdovanojimai:
1997 pirmoji vieta Smoloskyp leidyklos jaunųjų literatūros konkurse.
Rinktinė bibliografija:
poezijos knygos Teisybė ir medus (Istyna i Med). Odesa, 2001; Pavasario erezija (Vesinnia Eres). Kyiv 1998.
Poezijos publikacijos:
Anthology of Alternative Ukrainian Poetry on the Change of Epochs. Kharkiv, 2001; Against Meaning. Dvikalbė (ukrainiečių-anglų) jaunųjų Ukrainos poezijos antologija. Lviv, 2001; Suchasnist. Nr. 5, 1999; Nr. 7-8, 1998; Nr. 7-8, 1997.
Eilėraščiai versti į anglų, vokiečių, prancūzų, lenkų, baltarusių, švedų, portugalų, rumunų, kroatų ir lietuvių kalbas. Publikuota: Literatura na Swiecie, Nr. 4, 1999; Poezijos pavasaris. Vilnius, 2001 ; Europaexpress. Ein Literarisches Reisebuch. Berlin, 2001; European literature schedule. Moscow, 2001. Ese: The Last paper People of the Millenium #2 in: Art Panorama, Nr. 3, 2001.
Literatūros apžvalgos:
The Diary of the Mature Period (W. Gombrowycz. Diariusz) in: Krytyka, Nr. 11, 2000; „Against Poets” By Witold Gombrowycz: Romanticism After Modernism in: NaUKMA Research Compendium. Philology. Nr. 17, 1999; „Sliptsi” by M. Bazhan as the challenge text in: Suchasnist, Nr. 12, 1998; „The Breaking Stage” of M. Rylsky (1929-1934): discursive analysis in: NaUKMA Research Compendium. Philology. Nr. 4, 1998.
Vertimai:
W. Gombrowycz. Ferdydurke. Kyiv, 2002.
Dalyvavo daugelyje Ukrainos ir tarptautinių festivalių ir konferencijų.