Uldis Bērziņš


Eilėraščiai iš Jeruzalės


* * *

Kainas visur šalia sūnus brolis į koją,
suplėšytam paveiksle Abelis va nutolęs.

Trokščia trokščia, kviečiai te kalba,
nė pokšt nė triokšt: druską pasėja molin.

Kažkas prieš tūkstančius metų eina
dirvon, va pūzrai. Biblijoj sausas gorvolis.

Skelbkit kaulam! Ninivę kaskit! Plonas
vagies panagėj Biblijos molis.

Kas ten iš lėto ledinian zenitan ritas –
mano obelėj obuolys, blyškus ir besvoris.

                                        1998, Jeruzalė


Penktadienio vakaras. Strada Romana

Svajingi žydai palieka pirtį, jau ša-
bo sirenos suokia, Domne, kaip ta-
vo šekeliai mirga – prieš mašinas,
motinas, nuotakas! Viešpats (mėnuo
aštrus it skersgatvy skiedra kožnam
ant galvos) vedasi mus namo! (Su
šekeliais šalin nuo šios mėlynos chal-
vos.) Žemė tykiai it kiškis skrieja me-
ridianais be galo. Skardinių alus. Čia
vien tik rumunai. Požemis paruoš-
tas karui.

                                        1998, Jeruzalė


Pasaka

Dovydo daigas, Abelio kraujas,
Basas nevaikščiok, žmogau, nes

Judo liūtas laigo lauką,
Sergėk, gyvasties belaukia,

Vynyno diegas, Naboto prakeiksmas,
Ir kraujo daigas: šit, baigės pasaka.

                                        1998, Jeruzalė


Apysapniais

Juokingos šitos gatvės,
Tauta džiugiai gyvena,
Ant stalo pinigėlis
Geistos, svajotos žemės,

Esybes šio žaidimo
Ai, kaip man lengva kurti,
Jos apreiškimams spirias,
Meluoja mano burna,

Sapne tylom juokiuosi,
O atsibudęs raudu,
Bet pinigo į stalčius
Per sapną man prikrauta.

                                        1998, Jeruzalė


Velnio arklys

Velnias armenį aria, aš sodau, sodau į vagą,
Spraga kaulai, akmens, supleišėjus lūpa iš godulio dega,

Kanda laiko dantis, apverčia Palestiną,
Nušašę pirštai man virpa, jaučiu velnio šypsančią miną

Sau į pakaušį, ir noragas jau smeigias,
Niekas ten nepaaugs, man kaulam pranešti reikia.

                                        1998, Jeruzalė

Iš latvių kalbos vertė VLADAS BRAZIŪNAS

Versta iš: Bērziņš, Uldis. Nuozagtie velosipēdi. - Rīga: Minerva, 1999. - Lpp. 44, 45, 48, 49, 51.

Bērziņš, Uldis. Eilėraščiai iš Jeruzalės: „Kainas visur šalia sūnus brolis į koją…” [p. 166]; Penktadienio vakaras. Strada Romana [p. 166-167]; Pasaka [p. 167]; Apysapniais [p. 167-168]; Velnio arklas [p. 168] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Baltos lankos: Tekstai ir interpretacijos. - Nr. 12. - Vilnius: Baltos lankos, 2000. - P. 166-168.