LEONS BRIEDIS

at this birth season of decease

                                    in memoriam Vaidotas Daunys

kaip romėnų hiacintas
Thomo Stearnso Elioto eilėrašty pražydęs
ir
„Mano gyvastis yra lengvas mirties nuojautos lauksmas
It snaigė ant dar šiltos plaštakos”
kas pavasarį atgimstanti
visai kaip Totas

niekad kas šiaip kas neamžina negalėjo
nei savo
nei ir kitų lemties vyksenai teikti
nei nẽkantos regimos
akliems savo priešininkams
nei meilės aklos
akyliems artimiesiems
tik jau ne tai
nes ji visąlaik save nesavanaudiškai pylė
visai kaip gyvąjį vandenį
ant jai skirtojo laiko girnų
nes jai visada buvo lemta
reikšti visiškai kitą valią
su kuria jau iš anksto suderinta buvo visa
dar prieš man ateisiant į šį pasaulį

vis viena
ar aš būsiu to troškęs ar ne:
mano gyvastis gyveno ne vien kad gyventų
mano gyvastis gyveno ne vien kad išgyventų
MANO GYVASTIS GYVENO GYVENDAMA
na tai kas kad
„Aš pavargęs nuo savo paties gyvenimo, taip pat ir nuo visų savo
būsimybių gyvenimo”
na tai kas kad
„Aš mirštu savo paties mirtimi, taip pat ir visų savo
būsimybių mirtimis”
kas pavasarį atgimstanti
visai kaip Totas

“at this birth season of decease”

Ryga, 2004 m. gegužės 21

Eilėraščiui panaudotos anglų poeto T.S.Elioto eilėraščio Giesmė Simeonui parafrazės. At this birth season of decease – šitoje mirties gimties kasmetybėj. Totas – senovės egiptiečių mėnulio, išminties ir mokslo dievas, rašto, kalendoriaus išradėjas.

                                       Iš latvių kalbos (iš autoriaus rankraščio) vertė VLADAS BRAZIŪNAS

Naujoji Romuva. – 2004. – Nr. 3. – P.11.