Anna Rancāne


* * *

    „Man miela būti su broliais ir sesėm!”
                                        Pyteras Miglinykas

Iča, upė vingurgurklė,
Per papieves vingėm gurga.
Sūrūs sūrūs tavo vandens,
Nėr kaip burną nusipraust.

Ar tai buvo alksnių šaknys,
Ar tai balų žolynėliai,
Ar tai prakaitas žmonelių,
Sūrios ašaros jų teka?

Eina eina jaunos mergos,
Vainikus ramunių pina,
Vainikus ramunių pina,
Sviedžia upės sraunumon.

Pasakyki, vainikėli,
Ar ilgai dar mūsų broliam,
Ar ilgai dar mūsų sesėm
Reiks prieš Pauliną* lankstytis?

* Baronas Paulinas fon Rozenšildas – Ludzos apskrities Zalmuižos savininkas, žiauriai kankinęs valstiečius. 1863 m. teismo procese dėl valstiečių servituto teisių Zalmuižos valsčiaus raštininkas poetas Pyteras Miglinykas kalbėjo kelias valandas ir bylą laimėjo. Baronas neteko bajorų vyresniojo vietos su visais garbės ženklais, ir jam pasimaišė protas.

Rancanė, Ana. „Iča, upė vingurgurklė...” / Iš latgalių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1987. - Gruodžio 19. - P. 9.

Iš latgalių kalbos vertė VLADAS BRAZIŪNAS