Fañch Peru
 
Į sūriąją deltą
 
     Fañchas Peru gimė 1940 m. tarp „mažos upelės” ir „didžiosios” (Léguer’o). Didžiuma jo vaikystės ir paauglystės prabėgo šių dviejų vandens srautų pakrantėse, ir užtat dar šiandien jam įmanu ten akimirkomis nusigauti ir atsigauti – fiziškai ir dvasiškai. <…>.
     Kad susiskintų šitokią akimirkų puokštę, jis protarpiais – įvairiu paros ir metų laiku – perėjo pėsčiomis tas skardingas pakrantes nuo pat deltos pradžios. <…>.
     Lygiagrečiai spausdinamas [prancūziškas] tekstas nėra literatūrinis vertimas iš bretonų kalbos – šito padaryti neleidžia didelis šių dviejų kalbų skirtumas.Vis dėlto autorius pasistengė išlaikyti bent kiek originalo kalbos vaizdumo bei spalvingumo.
 
Skol Vreizh
 
* * *
 
Balta peteliškė
Renkasi baltus
Gervuogių krūmo žiedus
– Kam atiteks prinokusios?
Tik jau ne man
Gyvenu pernelyg trumpai
Ir uogų nemėgstų
Man jau geriau žiedai
 
 
* * *
 
Vanduo
Gyvas it ungurys
Uolą apriečia
 
 
* * *
 
Upeliūkšti
Kurs bėgi į didžiąją upę
Ar pirma tu gerai
Pagalvojai?
 
 
* * *
 
Apnuogusios
Uosio šaknys
Kabinas
Į krantą
Tarytum nagai
 
 
* * *
 
Banguojantis
Kíelės skrydis
Per savo maudyklę
Purslelis vandens
Ant uolos
 
 
* * *
 
Senas tiltas
Ar jo atspindys vandeny
Katras jų gražesnis?
 
 
* * *
 
Žengti per vandenį
Žmogaus amžina svajonė
– Žengti nėra sunku
Vandeninis voras atsako
Pasispiria kaip čiuožėjas
Ant upės
Nesušlapti pėdų
Va čia tai kur kas sunkiau
Bet man tai pavyksta!
 
 
* * *
 
Vasarinė šviesa
Ant plyno vandens
Mirgantis aukšlių guotas
 
 
* * *
 
It pienas
Tekąs į ugnį
Balta puta
Verpetuoja
Upės užutėky
 
 
* * *
 
Žalia salelė
Lapinė
Vaikiščias Robinzonas
Ir svajos
Jau nebejauno
 
 
* * *
 
Susibėgdamos
Mažos upelės
Padaro
Upes didžiąsias
Gerai
Bet ką tada veikia
Didžiosios upės?
 
Versta iš: Peru, Fañch. Etrezek an aber sall = Vers lestuaire salé: (Primskeudennoù) = (Images dun instant). - Montroulez: Divyezhek, 1995.
 
Peru, Fañch. Eilėraščiai: „Balta peteliškė...”; „Vanduo...”; „Upeliūkšti...”; „Apnuogusios...”; „Banguojantis...”; „Senas tiltas...”; „Vasarinė šviesa...” [p. 380]; „Žalia salelė...”; „Susibėgdamos...”; „Žengti per vandenį...”; „It pienas...” [p. 381] // [Iš prancūzų k. vertė Vladas Braziūnas, nuoroda p. 372] // Naujasis židinys-Aidai. - 2003. - Nr. 7-8. - P. 380-382. - Iliustr.