Владас Бразюнас

    Владас Бразюнас, поет, преводач и фотограф, е роден през 1952 г. в Литва. Автор е на 9 стихосбирки. Творбите му са превеждани на френски, английски,  латвийски, грузински, полски, руски, украински.
    Член е на литовския ПЕН-клуб.


             Бележка и превод Аксиния Михайлова


Panis Angelicus
(Panis Angelicus)

всяка сутрин запалвам огънчето
на този застигнал ме живот,
всяка сутрин усещам невинния му поглед,
кажи дали ще можем да се
оглеждаме така
и в нечии други очи? какво да сторим,
вятърът прогонва слънцето през оголелите клони,
зазоряванията стават все по-редки –
по-начесто залезите
зад този хълм, където смирено ще ни положат.

вкорени се, огънче, преодолей пепелта: виж
малка звезда – камъче на пътя – в сърцето,
високо там някъде.


* * *
(„šviesi naktis, šilta ir švelni tarytum vidinė tavo šlaunų pusė...”)

ясна нощ, топла и нежна като вътрешната страна на бедрата ти, тази сутрин ще спиш до късно, ще се събудиш в деня, през нощта ще си наполовина с мен, унесена в съня,  зад прозорците вятърът ще измита снега, пак и пак, лавина, зад прозорците вкочанените от студа длани докосват бялата кожа на ябълковите дървета, градината, почти оголяла, се простира надалече, надалече, чак докъдето ти стигне погледът, натежали и мудни, мъртвите майки простират избелените чаршафи, техните рокли на цветя, появяващи се толкова рядко в сънищата, шумолят,
о, скъпа моя, нежна моя, която ми се отдаваш  крехка и празна

Бразюнас, Владас. „всяка сутрин запалвам огънчето...” [Panis Angelicus]; „ясна нощ, топла и нежна като вътрешната страна на бедрати ти, тази...” [„šviesi naktis, šilta ir švelni tarytum vidinė tavo šlaunų pusė...”] / Бележка и превод Аксиния Михайлова // Български писател. - 2003. - Май 14. - C. 12. - Aut. pristat.; iliustr.: aut. portr. [Zenono Baltrušio nuotr.].