Apie Vlado Braziūno kūrybą

Vitas Areška. Jaunųjų žodis

Elena Baliutytė. Poezija ir stichijos: ugnis – įvaizdžio raidos fragmentai

Elena Baliutytė. Apie kasdienybės estetiką bei „nefikcinės” kūrybos formas
Literatūra ir menas, 2003

Gintaras Beresnevičius. Molėta lėmeilė lietuviška

Henrikas Čigriejus. Kaip upė...
Švyturys, 1983

Viktorija Daujotytė. Pavasaris: gyvųjų formų pasiilgimas

Liudvikas Jakimavičius. Svalios ar Svano pusėj? : Vlado Braziūno „Lėmeilėmeilėmeilė“

A.K. [Konickis, Andrius]. „Nors nemačiau Vlado…“
Naujoji Romuva. - 2003. - Nr.3. - P.72-73

Ingrida Korsakaitė.
„Knygos grožį gali lemti vien juodos raidės baltame popieriuje
Literatūra ir menas, 2003 10 24

Valdas Kukulas. Kalbos malonė ir malonė kalbai
Literatūra ir menas, 2000

Donata Mitaitė. Apie suinteresuotus ir nuobodžiaujančius poetus
Literatura ir menas, 2003

Eglė Navickaitė, Skirmantas Valentas. Eilės iš Livonijos pasienio

Kęstutis Nastopka. būtasis nebaigtinis, o prancūziškai – imparfait
Literatūra ir menas, 2003 10 24

Rita Tūtlytė. „Gėlių vaikai“ ir „blogio gėlės“; Nuo maištingos bohemos iki tylių meditacijų
Naujausioji lietuvių literatūra (1988–2002) / Sudarė Giedrius Viliūnas. - Vilnius: Alma littera, 2003.

Skirmantas Valentas. Kalbos tema poezijoje ar eksperimentas; Kalbotyros terminai poezijoje

Skirmantas Valentas. Istorinis veikėjas eilėraštyje: Воишелкъ, Воишевoлкъ
www.literatura.lt,2002