Back Francophonie


Troisième rencontre des poètes francophones de l’Europe
à Bratislava, Vienne et Banská Štiavnica les 30, 31 mai et 1 juin 2003


11_41.5 12_40.26 13_41.4 14_37.32 15_38.3
21_37.31 22_40.4 23_41.3 24_37.E 25_38.6
31_41.30 32_41.22 33_41.25 34_41.28 35_41.24
41_38.18 42_40.15 43_38.35 44_38.25 45_40.23
51_38.17 52_40.34 53_40.E 54_40.13 55_38.29

Photos Vladas Braziūnas

VLADAS BRAZIŪNAS

Dunojaus bangos

    Supo jos poetų laivą iš Bratislavos Vienon, iš Vienos – Bratislavon. Ir patys poetai skleidė visokius virpesius, visokio ilgio bangas, kad ir ne radijo, patys suposi jose ir buvo jų supami. Blaivas laivas, Dunojum rembojantis, buvo viena iš Europos poetų sambūrio Cap à l’Est steigėjų trečiojo susitikimo vietų. Dar buvo Prancūzų institutas Vienoje (čia vyko ne vien darbinės diskusijos, bet ir jaukūs poezijos skaitymai), taip pat Slovakijos kalnų, tauriųjų metalų kalnakasių (lankyta ir kasyklos, leistasi į šachtas, kai kurias išlikusias dar nuo XVI a.) miestas Banska Štiavnica, senas ir savo senovės grožę – gamtos, senamiesčio architektūros, urbanistikos – puikiai išsaugojęs; užtat dabar ją saugoti padeda ir UNESCO globa: miestas tame pat pasididžiuotiname pasaulio paveldo sąraše kaip ir Vilnius, miesto turizmo informacijos centre, be kita ko, teko matyti ir keletą stendų su Vilniaus vaikų piešiniais.
    Žinia lietuviams keliauninkams, atostogas jau pamėgusiems ar tik ketinantiems leisti Slovakijos kalnuose. Tai šitame mieste, Banska Štiavnicoje, rugpjūčio 20–24 dienomis ir vyks pirmasis Cap à l’Est rengiamas poezijos, teatro (pirmiausia irgi – poezijos teatro) bei muzikos festivalis, būsiantis kasmetis.
    Jam parengti poetų bei poezijos vertėjų dabar tad ir suvažiuota suskrista iš plačios Europos, daugiausia rytesnio, dar nepavargusio jos krašto – nuo Latvijos (pirmąkart – lietuvių rekomenduota – Cap à l’Est dirbo Dagnija Dreika, atvažiavusi su vyru režisieriumi Janiu Cekulu) iki Graikijos (Cap à l’Est viceprezidentas Stratis Paschalis ir Titos Patrikios). Rumunijai atstovavo Ruxandra Cesereanu (tai jos mintis buvo tas poetų laivas) ir Alexandru Matei, Makedonijai – Eftimas Kletnikovas (šiemetinės Poezijos pavasario viešnios Lidijos Dimkovskos, aišku, pažįstamas), Slovakijai – Cap à l’Est prezidentas Albertas Marenčinas, Bulgarijai – Aksinija Michailova, iš Paryžiaus atvyko lenkas Maciejus Niemiecas, iš Krokuvos – Adamas Wodnickis. Tikėtasi pirmąkart išvysti ir mums iš pernykščio Poetinio Druskininkų rudens pažįstamą (taip pat lietuvių rekomenduotą) baltarusį Andrejų Chadanovičių, tačiau susitikimo rengėjų per vėlai susizgribta, jog susitvarkyti vizų reikalus jam – ne taip jau greita ir paprasta.
    Mes kiekvienas grįžom prie savo darbų, o Cap à l’Est iniciatorius, jo spiritus movens (be kokių oficialių šio sambūrio pareigų) Michelis de Maulne’as su savo padėjėja Lydija Riboust likosi Banska Štiavnicoje – visko žiūrėti vietoje: kur veriasi kokios tikėtos netikėtos amfiteatrinės erdvės, laukiančios poezijos, teatro, muzikos. Michelis šiaip jau yra teatro ir poezijos asociacijos L’Athanor direktorius, Paryžiaus Molière’o teatro-Poezijos rūmų direktorius. Daugumą būsimų festivalio spektaklių (daugiausia – monospektaklių) jis jau aiškiai numatęs. Viename išvysim ir Antoniją Miklikovą, mūsų iki šiol pažintą kaip žaviai rūpestingą Michelio padėjėją, Cap à l’Est reikalų tvarkytoją; kitame – Milaną Kniažko, iš ankstesnių susitikimų mūsų irgi pažįstamą – kaip Slovakijos kultūros ministrą.
    Beje, ir dabar buvome globojami – Slovakijos kultūros bei užsienio reikalų ministerijų, Slovakų literatūros informacijos centro, minėto Prancūzų instituto Vienoje. Cap à l’Est, Banska Štiavnicos festivalį ir jo parengtį remia Prancūzijos kultūros ministerija bei Europos Sąjungos programa „Kultūra 2000”, taip pat nacionalinės dalyvių šalių institucijos. Savo ruožtu už kelionę oficialią padėką turiu pareikšti jos rėmėjai Lietuvos kultūros ministerijai bei to rėmimo tarpininkei Lietuvos rašytojų sąjungai, o taip pat Juozui Erlickui, nuvežusiam mane į oro uostą.
    Ir pranešimas Poetiniam Druskininkų rudeniui: Michelis ir vėl, kaip užpernai, pažadėjo atvykti. Tik šiemet jo skaitysima poezija bus kur kas didesnė staigmena nei andainykštis Rimbaud „Girtas laivas” Druskonio ežere.

Braziūnas, Vladas. Dunojaus bangos // Literatūra ir menas. - 2003. - Birželio 20. - P. 3. - Iliustr.: Cap à l’Est emblema; [2] Autoriaus nuotraukos: Banska Štiavnicoj, laukiančioj pirmojo Europos poezijos, teatro ir muzikos festivalio. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2955&kas=straipsnis&st_id=2624Back Francophonie