Back Francophonie


Deuxième rencontre des poètes francophones
de l’Europe à Budmerice les 18, 19 et 20 octobre 2002


023-31 22-32 22-33 23-01 23-02 23-06
23-09 23-21 23-22 23-26 23-29 23-34
23-37 24-07 24-11 24-13 24-21 24-22
24-24 24-26 24-27 24-35 25-05 25-07
25-13 25-15 25-16 25-20 25-21 f24-31

Photos Antonia Miklikova et Vladas Braziūnas
VLADAS BRAZIŪNAS

Cap à l’Est – naujas Europos poetų judėjimas

     2002 m. spalio 18-20 dienomis Budmericėje prie Bratislavos antrąkart susitiko Vidurio ir Rytų Europos poetų judėjimo Cap à l’Est steigėjai. Kaip Literatūroje ir mene (2002.VI.21) jau teko rašyti, pirmas toks susitikimas – steigiamasis – vyko gegužės 31–birželio 3 d. tuose pat Budmericės rūmuose. Bendras dalykas, siejęs susirinkusius poetus, buvo prancūzų kalba, vartota kaip bendravimo kalba. Šešiolika poetų iš devynių šalių – Bulgarijos, Graikijos, Lenkijos, Lietuvos, Makedonijos, Moldavijos, Rumunijos, Serbijos ir Slovakijos – tada buvo susirinkę diskutuoti, aptarti kiekvienos šalies kultūros padėties ir galimų bendrų veiksmų, kurie leistų išlaikyti ir puoselėti šių kultūrų savitumą globalizacijos akivaizdoje. Dabarykščio susitikimo tad jau laukta – kaip pasimatymo su mielais pažįstamais, kurių iniciatyvumą, nusiteikimą bendrai dirbti jau teko patirti.
     Susitikimą pradėjo Slovakijos kultūros ministras Milanas Kňažko. Cap à l’Est projekto sumanytojui ir vadovui – teatro ir poezijos asociacijos L’Athanor direktoriui, Paryžiaus Molière’o teatro-Poezijos rūmų direktoriui Micheliui de Maulne’ui pateikus apibendrintą steigiamojo Cap à l’Est susitikimo medžiagą, po diskusijų pastraipsniui buvo patvirtinti pagrindiniai Cap à l’Est judėjimo dokumentai, atributika, išsamiai aptarti ateities planai. Numatyti darbai rengiant pirmąjį – būsimą kasmetinį – Vidurio ir Rytų Europos poezijos ir poezijos teatro festivalį Banská Štiavnicoje. Šis senas Slovakijos kalnų miestas, esantis geografiniame būsimos vieningos Europos centre, įrašytas į UNESCO pasaulio kultūros paveldo sąrašą, regimas kaip būsimas nuolatinių poetinių Europos susitikimų miestas. Pačių autorių ir poezijos teatrų pristatysima poezija čia skambės originalo, taip pat slovakų ir prancūzų kalbomis. Apskritai šio festivalio skiriamasis bruožas pirmiausia būtų poezijos ir jos teatrinės raiškos jungtis. Reikia manyti, jungtis išraiškinga, nes ėmėsi jos Michelis de Maulne’as, ir tiems, kurie prisimena pernykštį Poetinį Druskininkų rudenį ir jo Girtą laivą ežere, aiškinti nereikia... Apskritai tiek viso Cap à l’Est judėjimo, tiek ypač jo festivalio paskirtis būtų įkurti Vidurio ir Rytų Europos poetų susitikimų būstinę, kur būtų bendraujama daugeliu jų kalbų, plėsti bendradarbiavimą ir vertimus bei sudaryti galimybę dalytis su Vakarų poetais ir estetine, ir kultūros funkcionavimo patirtimi, siejant poezijos tekstą ir teatro sceną. Tai daroma nemanant, jog tik Paryžius ar Berlynas tegali būti Rytų ir Vakarų susitikimų vieta... Festivalio užmojis – 10 dienų, per jas – dešimt spektaklių (iš šešių šalių) ir penkiasdešimt susitikimų su poetais įvairiose miesto vietose. Pirmojo festivalio laikas būtų – 2003 m. birželio antroji pusė, prie šios datos bus derinamas ir trečiojo Cap à l’Est steigėjų (veikiančios organizacinės struktūros) susitikimo laikas. Tokių susitikimų Slovakijos rašytojų namuose Budmericės dvare sutarta rengti po du kasmet.
     Be kitų darbų, numatyta literatūrinio Cap à l’Est leidinio steigimas ir sklaida visoje Vidurio ir Rytų Europoje; šiuo leidiniu, kaip dvasiniu tiltu tarp įvairių bendruomenių, bus siekiama palaikyti laisvą poetinę raišką, skatinti tarpusavio pažinimą. Ruxandra Cesereanu (Rumunija) iškart pasiūlė ir pavadinimą, daugumui patikusį, – Est’Ethique, – žodį estetika, lyg sudėtą iš Rytų ir etikos. Šis leidinys glaudžiai bendradarbiaus su vertimų centrais, jau veikiančiais Vakaruose.
     Cap à l’Est bendradarbiavimo partneriai ir rėmėjai šiuo metu yra Graikijos knygų centras, priklausantis Kultūros ministerijai; Slovakijos knygų centras; Slovakijos kultūros ministerija; Prancūzijos kultūros ministerija (remianti šį judėjimą per savo padalinius Užsienio reikalų departamentą ir Generalinę prancūzų kalbos atstovybę), taip pat Prancūzijos nacionalinis knygų centras. Cap à l’Est judėjimas yra atviras (Graikija į jį įsitraukė jau po pirmojo susitikimo, labai norintys rumunai), tad ir Lietuvos struktūros, besirūpinančios ar suinteresuotos lietuvių kultūros, lietuvių poezijos sklaida užsienyje, čia pageidaujamos. Pageidaujamos ir oficialiai, nes faktiškai, sakysim, Lietuvos rašytojų sąjunga ir Lietuvos kultūros ministerija, keliones į susitikimus parėmusios, jau yra geravalės šio judėjimo dalyvės.
     Be Vidurio ir Rytų Europos poetų, taip pat kitų Cap à l’Est steigėjų iš Slovakijos ir Prancūzijos, antrajame susitikime dalyvavo Slovakų literatūros informacijos centro direktorius Alexanderas Halvoníkas, Slovakijos kultūros ir užsienio reikalų ministerijų, Prancūzų kultūros centro Bratislavoje darbuotojų, taip pat Prancūzijos, kaip šalies iniciatorės, ir Slovakijos, kaip šalies globėjos, stebėtojų. Buvo ir Banská Štiavnicos, būsimųjų festivalių miesto, mero atstovas.
     Jau pirmajame susitikime išrinkta, dabar dokumentiškai patvirtinta ir Cap à l’Est vadovybė: prezidentas Bernardas Noëlis (Prancūzija), viceprezidentas Albertas Marenčinas (Slovakija), sekretorius Stratis Paschalis (Graikija), sekretoriaus pavaduotojas Borisas Lazićius (Serbija). Taip pat ir Cap à l’Est nacionaliniai sekretoriai, iniciatyvų koordinatoriai.
     Cap à l’Est kol kas sieja poetus iš dešimties Vidurio bei Rytų Europos šalių, bet čia taip pat numatoma plėtra, ir, sakysim, antrajame susitikime buvau įgaliotas specifiškai kuruoti Baltarusiją, Estiją, Latviją bei Ukrainą (po vieną baltarusių ir latvių poetą jau spėta rekomenduoti). Taigi judėjimo iniciatyva, radusis Poetinio Druskininkų rudens pažįstamo Michelio de Maulne’o galvoj, žengusi Rytų kryptim (Cap à l’Est daugmaž būtų – Kursas į Rytus) iš Paryžiaus, per kitas šalis, taip pat ir per Lietuvą, jau skverbiasi toliau ir plačiau. Manoma, jog 2003 ar 2004 m. prie mūsų prisidės Čekija, Slovėnija, Vengrija, Gruzija, Kipras ir Latvija.

Braziūnas, Vladas. „Cap à l’Est" – naujas Europos poetų judėjimas. - Antonijos Miklikovos nuotr.: Nuotrauka atminimui: Vladas Braziūnas ir Michelis de Maulne’as // Literatūra ir menas. - 2002. - Lapkr. 8. - P.3. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2924&kas=straipsnis&st_id=1016Back Francophonie