esė, straipsniai

Žolinė: žygiuoja šauktinis per smėlį
Lietuvos žinios. - 2003. - Rugpj. 16. - P. 2.

Medžių muzikos tarmės, vaizduotė ir Dievo tautybė
Metai. - 2003. - Nr. 7.  - P. 149-151.

Visuma, pasirengusi būti
http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2958&kas=straipsnis&st_id=2775
Literatūra ir menas.- 2003. - Liepos 11. - P. 8.

POEZIJA: ETNINĖS TRADICIJOS  NUOSTATOS. I. 
Esė, pasirėmus į žydintį židinio kraštą 
http://www.ziemgala.lt/z/2000_01_05.html
 
Poezija: ETNINĖS TRADICIJOS NUOSTATOS. II 
Esė, pasirėmus į vaikštančio alaus kubilą
http://www.ziemgala.lt/z/2001_01_03.html

Poezija: etninės tradicijos nuostatos. III
Esė, parimus virš orės arimų 
http://www.ziemgala.lt/z/2001_02_05.html

Vis gyvesni sapnai – Europos tarmėmis
http://www.ziemgala.lt/z/2002_01_07.html

Tėvų ir senelių kaimynai. I. Žydai 
http://www.ziemgala.lt/z/2002_02_07.html

Be kritulių
http://www.pen.lt/darbai/st_vbraziunas.html
Literatūra ir menas. - 1994. - Spalio 22.

Naktiraščių
2002

Tylos kreipinys

2002, Dienovidis

Ezra Poundas, galingai pragydęs lietuviškai

Viens kitą girdim
1999, Naujoji Romuva

Bemiegės regėjimų nakties atplaišos
Lietuvos rytas. – 1993. – Spalio 30. – P.11.

Lyrikų tautos išeiviai
Literatūra ir menas. - 1992.- Rugs. 5. - P.2.

Lyguma – tvirtas pagrindas
Literatūra ir menas. - 1992. - Birž. 13. - P.11.

Paprasčiausiai pasiilgau juoko
Literatūra ir menas. - 1992. - Gr. 5. - P.2.