2002

knygos, knygose

poezija

Braziūnas, Vladas. lėmeilėmeilėmeilė: eilėraščiai / dail. Ramūnas Čeponis; apipavidalinimui panaudotos Vlado Braziūno nuotraukos. - Vilnius: Vaga. - 2002. - 143 p.: iliustr.

Braziūnas, Vladas. Grupinis portretas // Poetinis Druskininkų ruduo 2002 = Druskininkai Poetic Fall 2002. - Vilnius: Vaga, 2002. - P. 292. - Fotografiškiausio eilėraščio konkursas. III vieta.

Braziūnas, Vladas [ir kt.]. Renga // Poetinis Druskininkų ruduo 2002 = Druskininkai Poetic Fall 2002. - V.: Vaga, 2002. - P. 299.

Braziūnas, Vladas. Kuosos; Laiko lietūs; Barstyčiai; Kai dar baltosios elnės iš dangaus krisdavo; „tai tu pridžiaustei...”; Pūga; Maxima culpa; „Vilniuje naktį sniegas...” // Žiemos žodžiai / Sudarė Benediktas Januševičius ir Juozas Žitkauskas. - Vilnius: Vilniaus mokytojų namai, 2002. - P. 31-37.


poezija kitomis kalbomis

a n g l i š k a i

Braziūnas, Vladas. Group Portrait / Translated by Jonas Zdanys // Poetinis Druskininkų ruduo 2002 = Druskininkai Poetic Fall 2002. - Vilnius: Vaga, 2002. - P. 293. - Competition for the most photographic Poem. III place.


straipsniai

Braziūnas, Vladas. Netekties ištiktųjų paguoda: širdies neatskiriamasis // Širdies neatskiriamasis: Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose / Sudarė Onė Baliukonė. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. - P. 43-45.

Braziūnas, Vladas. …ir ilgas post scriptum // Ten pat. - P. 55-77.

„Esu tik sielų architektas…” / Parengė Vladas Braziūnas // Ten pat. - P. 477-515.

Braziūnas, Vladas. Netikėtai atsitikusi knyga // Profesorius Vytas Tamošiūnas. - Vilnius: Academia scientiarum Lithuaniae, 2002. - P. 289-290. - (Lietuvos mokslas = Science and Arts of Lithuania). - Iliustr. [nuotr. p.290: Vytas Tamošiūnas ir V.Braziūnas].


vertimai

Bondar, Andrij. „diena varlyn ir žemlapiu per guolį…” [p. 246-247]; „bitėms priekurčiai it medaus meškinai paplastėdami…” [p. 247]; „maišnešy traiškanotas pask saulę kur ėda akis…” [p. 247-248]; „lopetėlė it peilis gilyn…” [p. 248] / Iš ukrainiečių k. vertė ir apie aut. [p. 246] parašė Vladas Braziūnas // Poezijos pavasaris 2002. - Vilnius: Vaga, 2002. - P. 246-248.

Rybałko, Alicja. tos moterys; Seismologija [p. 190]; šičia nėra ko bučiuoti [p. 190-191]; Auksuotas Vilniau [p. 191-192]; Eilėraštis penktą ryto; Eilėraštis apie įsimylėjusių išsiskyrimą [p. 192]; „Galvoju apie tave visąlaik…”; Ilgesys; „Kasdien aš artyn vis…” [p. 193]; Mylimojo gimtadieniui [p. 194] / Iš lenkų k. vertė Vladas Braziūnas // Poezijos pavasaris 2002. - Vilnius: Vaga, 2002. - P. 190-194.

Rokpelnis, Jānis. „Gyvenu ant gyvenimo lubų…” [p. 249]; „Neparuoštas gyvenimas į kūną neina…”; „Panorėki vėl žiedlapių plytosna…”; „aš per ilgai kvytėjęs…” [p. 250]; Pasienio upės; „Pasiklydęs tasai spindulys…” [p. 251]; Įtrūkis [p. 252-253]; Gyvasčiai [p. 253]; Mėnuo vaikšto [p. 253-254]; Ryga [p. 254]; Virėjo mokinys [p. 254-255] / Iš latvių k. vertė ir apie aut. [p. 249] parašė Vladas Braziūnas // Poezijos pavasaris 2002. - Vilnius: Vaga, 2002. - P. 249-255.


redaguota

Jurgulienė, Jurga. Pasilabinsiu / Redaktorius Vladas Braziūnas. - Vilnius: Trys žvaigždutės, 2002. - 32 p.: iliustr.

Miłosz, Czesław. To = Tai / Iš lenkų k. vertė Vyturys Jarutis; Redagavo Vladas Braziūnas. - Strofa, 2002. – 101 p.

Pilch, Jerzy. Stiprusis angelas: romanas / Iš lenkų k. vertė Vyturys Jarutis; redagavo Vladas Braziūnas. - Vilnius: Strofa, 2002. - 215 p.


apie

Baliukonė, Onė. Dėkoju už atgailą // Širdies neatskiriamasis: Monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas mūsų atsiminimuose / sudarė Onė Baliukonė. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. - P. 471.

Griškevičius, Gediminas. Laiškas bendraminčiams iš 2002-ųjų gegužės // Griškevičius, Gediminas. Būrai ir Strasbūrai: satyriniai eilėraščiai / dailininkas Juozas Griušys. - Vilnius: UAB Infospauda, 2002. - P. 49-50.

Literatūrinio gyvenimo kronika. Bibliografija: 1999–2002 / parengė Janina Rutkauskienė, Deimantė Kažukauskaitė-Kukulienė, Rasa Bagdonavičienė, Aurelija Giedrienė. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002. - P. 16, 29, 37, 43, 45, 86, 87, 94, 98, 102, 107, 118, 121, 124, 127, 129, 134, 137, 167-168.

Platelis, Kornelijus. 2001-ųjų Poetinio Druskininkų rudens aidai: Kronika // Poetinis Druskininkų ruduo 2002 = Druskininkai Poetic Fall 2002. - Vilnius: Vaga, 2002. - P. 259-260.

Platelis, Kornelijus. Echoes of Druskininkai poetical Fall 2001: Chronicle / Translated by Jonas Zdanys // Poetinis Druskininkų ruduo 2002 = Druskininkai Poetic Fall 2002. - Vilnius: Vaga, 2002. - P. 264-265.

Profesorius Vytas Tamošiūnas. - Vilnius: Academia scientiarum Lithuaniae, 2002. - P. 293-294 [perspaudas: Beniulis, Juozas. Kelius nuėjęs, keliu pareisiu // Darbas. - 1997. - Geg. 1. - P. 6]; P. 300 [perspaudas: Kazlauskas, Albinas. Kai mintys tėviškėn grąžina // Darbas. - 1999. - Bal. 17]; P. 296 [perspaudas: Lapinskaitė, Bronislava. „Į savą kraštą, kur tvoros žydi” // Šiaurietiški atsivėrimai. - 1999. - Kovas. - Nr.2. - P. 11].


nuotraukos

Braziūnas, Vladas. Režisuotos fotografijos konkursas = Directed Photography Contest, III vieta [Fotografijų triptikas] // Poetinis Druskininkų ruduo 2002 = Druskininkai Poetic Fall 2002. - Vilnius: Vaga, 2002. - P. 169.


periodikoje

poezija

Braziūnas, Vladas. linkime pasveikti. laisvai: Šešėlis; Prašymas leisti nusidėti, arba Prometėjizmas, kaip sąmoninga kūrėjo laikysena; būti visiškai viskuo; Ko nematė jauni; Labdara; Žibelės apgedėjimas; nutrūkusi styga // Literatūra ir menas. - 2002. - Sausio 4. - P. 4.

Braziūnas, Vladas. „koks kreivėmatis beišmatuos…”; senas jaunas dangus ir fontanas; visa bus sapnas apie; „nespėju ir tapti ir liudyti savo…”; „juodo sidabro apdrabas…”; paveikslas; daiktavardėjantis laikas; vis per tą alų; dulkėtas pamaldumas; namas Rifėjų kalnuos; kultūros vakaras; kai dar baltosios elnės iš dangaus krisdavo // 7 meno dienos. - 2002. - Sausio 18. - P. 5.

Braziūnas, Vladas. „siunčiu kaip avis…” // Literatūra ir menas. - 2002. - Vas. 1. - P. 3. - Tekste: Braziūnas, Vladas. Margerio knygos diena, vilties diena. - Iliustr.: nuotr.: Hermanis Margeris Majevskis.

Braziūnas, Vladas. senos skaidrės; apie namus; uoksas Dievulio širdy; pokalbis su poetu, norėjusiu rūpėti; tuščia niša; tylus gyvenimas; vanagas suka virš kelio; mūsų laikų tema; „ant vidunakčio dugno juodo…”; registras; „šviesi naktis, šilta ir švelni tarytum vidinė tavo šlaunų…” // Šiaurės Atėnai. - 2002. - Vas. 15. - P. 7. - Iliustr.: [2] Konstantino Karašausko nuotr.

Braziūnas, Vladas. pokalbis su poetu, norėjusiu rūpėti // Klaipėda: Gintaro lašai. - 2002. - Kovo 13. - P. 2. - Rubr.: Naujos knygos. - Iliustr.: kn. virš. faks.: Vladas Braziūnas. lėmeilėmeilėmeilė. - V., Vaga, 2002.

Braziūnas, Vladas. linkime pasveikti. laisvai: Neužganėdintos nimfos; Legenda apie Juozapą, brolių parduotą; posėdis; galas ir moralas; sonetas apie Žmogų; prisiminimai apie ateitį; pilietis Pilypas poetas; kas atsitiko?; pabunda pagunda // Literatūra ir menas. - 2002. - Kovo 29. - P. 4. - Iliustr.: Ričardo Šileikos nuotr.

Braziūnas, Vladas. nustebta Verbų sekmadienį [p. 31]; miestelis prie Bebrų upokšnio; „šoka nuogos išrankios rankos…”; „atims mintis ir lūkesio paguodą…”; „namai neatmenamai tylūs…” [p. 32]; rudenį visada; vėjas iš tėviškės pėdos; lietaus šokis; Pano šokis [p. 33] // Dienovidis. - 2002. - Nr.5. - P. 31-33. - Redakcijos žodis: „Vladas Braziūnas – gyvenimo nuėjęs pusę kelio…” [p. 31]. - Iliustr.: Vido Dulkės nuotr. [portr.; p. 31]: Poetas Vladas Braziūnas; Aidos Dulkienės nuotr. [p. 32-33].

Braziūnas, Vladas. Panevėžianka aušra // Esu. - 2002. - Birželis. - Nr. 11. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. Saldžių sapnų ir gero apetito!; Saugu saugumui Lietuvoj // Esu. - 2002. - Birželis. - Nr. 12. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. Ministrai ir kanistrai: (su)personetas // Esu. - 2002. - Liepa. - Nr. 13. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. Giesmė apie siratas // Esu. - 2002. - Liepa. - Nr. 14. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai: (poemos ištrauka; I dalies pradžia) // Literatūra ir menas. - 2002. - Liep. 12. - P. 4. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2907&kas=straipsnis&st_id=462

Braziūnas, Vladas. Taip eina geresni laikai // Esu. - 2002. - Rugpj. - Nr. 15. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. Tavivaldos rinkimų pabrinkimai // Esu. - 2002. - Rugpj. - Nr. 16. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. Po kalbyklą kožnam kalbininkui!: (kaipšauksitaipatsišaukimas) // Esu. - 2002. - Rugs. - Nr. 17. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. Biudžetas, nuodėmėj pradėtas...: (p. Kalkuliatoriaus išpažintis rašytojui) // Esu. - 2002. - Rugs. - Nr. 18. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. Perdagas: (Bezdžionės intelekto) / Bezdžionės perdagonę, Olitos Dautartaitės rankele surašytą, jai (Bezdžionei) perplerškiant, už lapo kraštelio laikė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2002. - Sp. 11. - P. 16. - Rubr.: De profundis: PDR. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2920&kas=straipsnis&st_id=899

Braziūnas, Vladas. Kandidato atmintinėn; Farmacija prieš formaciją; Įvaizdžio klausimu // Esu. - 2002. - Spalis. - Nr. 19. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. Tarpais (=kadencijom); Sonetas apie Tupycą ir pasaulio neteisybę; Tvanas // Esu. - 2002. - Spalis. - Nr. 20. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. Saldus rinkimų rudenio nektaras: (iš mitoisterinių studijų) // Esu. - 2002. - Lapkr. - Nr. 21. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. imparfait; Velki Frantiskani; girtas vagonas. Bratislava–Vilnius; iš užmaršties; Europos centras; in coitu illuminatio: mažakalbių kalbų Europa; aksomas; voro stulpas, Europos vidurio stulpas // Literatūra ir menas. - 2002. - Lapkr. 8. - P. 3. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2924&kas=straipsnis&st_id=1016

Braziūns, Lads. patyltės skregždės’ [p. 31]; toks boryms; uokss tep Devūle šėrdės’; vys par to alo; „ont vėdūnakče dūgna juosva…” [p. 32]; pasėkalbėjoms so poėt, katras verke, ka niekam nerūp’; pog; „tė to prėdžiaustė…”; jei ne klojyma dūrs’ [p. 33] // Šiaurietiški atsivėrimai. - 2002. - Nr. 1. - P. 31-33.


poezija kitomis kalbomis


kroatiškai

Braziūnas, Vladas. Bozićna čestitka s jelenom i labudom [Kalėdų atvirutė su elniu ir gulbe]; „KAMEN bez oca rasti…” [„AKMUO be tėvo auga…”; s. 274]; prestizanje noći [nakties pergina; s. 275]; noć šumskog koprivnjaka [miškų dilgėlyno naktis; s. 275-276]; ratovi: proljetno smrzavanje rijeke [karai: vasario speigo upės; s. 277]; selenografija [selenografija; s. 278] / S litavskoga prepjevala Mirjana Bračko // Nova Istra: Časopis za književnots kulturološke i društvene teme. - 2002. - Pula, ljeto–jesen. - S. 274-278.

l a t v i š k a i

Brazjūns, Vlads. Ciltsbrāļi [Viengenčiai] / No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris // Karogs. - 2002. - Nr. 6. - Lpp. 50.

r u m u n i š k a i

Braziunas, Vladas. râurile tăiate [perkastos upės] / În româneşte de Ruxandra Cesereanu şi Alexandru Matei // Steaua (revistă lunară editată de Uniunea Scriitorilor din România şi Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate). - 2002. - Nr. 7. - P. 30.


proza, eseistika (+poezija)

Braziūnas, Vladas. Naktiraščių: Žemė pasvirus į Pasvalį; Antano Macijausko Žemlapis Lietuviškai Latviško krašto; malda už svetimą savo; Blaivus romantikas // Dialogas. - 2002. - Vas. 15. - P. 6. - Pristat. [Elena Tervidytė]: „Debiutuoju kaip jubiliatas”. - Iliustr.: nuotr. [iš V.Braziūno asmeninio archyvo]: Vladas Braziūnas 1957 [?] m.; Elenos Tervidytės nuotr.: Po gimtosios Alma Mater skliautais: Vladas Braziūnas – centre, jam iš dešinės – poetas Antanas A.Jonynas, iš kairės – satyrikas Juozas Erlickas. Už jų – Diana Vilytė, Atviros Lietuvos fondo direktorė, ir filosofas Artūras [=Arūnas] Sverdiolas.

Braziūnas, Vladas. Naktiraščių: 124. Mėlynojų sosto lydraščiai; sąskaityba; 125. Pradingęs laikas pesimistas, lyja; miestelis prie Bebrų upokšnio; 127. Europos balsai: (Neišragautas vynas, vasara, Juodoji tvirtovė); sėslumas; 131. Baravykų kazlėkų karai, bet gyventi ir mirti tai mums; laiko skirtumas; 135. Memule, povos plūksnele; pasaulė tampa atnaujinta // Literatūra ir menas. - 2002. - Vas. 15. - P. 4-6. - Sveikiname sukaktuvininką. - Rubr.: proza. - Iliustr.: Jono Jakimavičiaus nuotr. [p. 4].

Braziūnas, Vladas. Naktiraščių: 2. Baltiškas mėnulio kalendorius; paliktumas [p. 18]; 4. Sugrįžtančios, susigrąžinamos realybės; atsiminimai: tylos minutė [p. 19]; 5. Sūnų palaidūnų prarastys; prošvaisa [p. 19-20]; 6. Mirties reputacija; juodo tekančio kraujo akmuo [p. 20-21]; 7. Paukščiai mes palaužtasparniai; akmeninkelis [p. 21]; 11. Be pažymėjimo; žydėjimas [p. 22] // Naujoji Romuva. - 2002. - Nr.1. - P. 18-22. - Iliustr.: Kęstučio Svėrio nuotr. [V.Braziūno portr; p. 18]; Kn. virš. faksim. [p. 22]: Naujausia Vlado Braziūno knyga (Vaga, Vilnius, 2002). Naktiraščių šioje knygoje nerasite…


eseistika, straipsniai

Braziūnas, Vladas. Pasaulio dovanos, dainuojanti žuvis // Klaipėda. - 2002. - Saus. 3. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Gyvenimas, idealių iliuzijų (tebe)prievartaujamas // Klaipėda. - 2002. - Saus. 9. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Susigyvenusios prasmės, medinis Ateisiančio ženklas // Klaipėda. - 2002. - Saus. 12. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Chronometras čia karalius, arba Pagalys orkestro tinginiams // Klaipėda. - 2002. - Saus. 15. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Planai planeliai ir asmens buvimo liudijimas // Klaipėda. - 2002. - Saus. 16. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Apie poetą, neparašiusį prašymo // Klaipėda. - 2002. - Saus. 16. - P. 8. - Literatūrinis priedas Gintaro lašai.

Braziūnas, Vladas. Nebuvo mėmės tie seneliai mūsų, Klaipėdon žygiavę // Klaipėda. - 2002. - Saus. 17. - P.5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Namai, kurių durys išspirtos // Klaipėda. - 2002. - Saus. 19. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Vertybių sistema gyva, tik leisgyvė visuomenė // Klaipėda. - 2002. - Saus. 22. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. O, žmonės ramuvos (ir Klaipėdoj, ir apskrity, ir apskritai)!.. // Klaipėda. - 2002. - Saus. 23. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Baltijos otas ir žodžio teisybės balzamas // Klaipėda. - 2002. - Saus. 24. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Medžiotojų meilė šventa, arba Neturtėlių ordino išteisinimas // Klaipėda. - 2002. - Saus. 26. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. „Romuva” ir ramuva, patrankos ir amžiaus projektai // Klaipėda. - 2002. - Saus. 28. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Idiotizmas – nematyti ateities, tylėt ir laukti // Klaipėda. - 2002. - Saus. 29. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Tikėjimas ir pasitikėjimas – ir tikslu, ir priemonėm // Klaipėda. - 2002. - Saus. 30. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Ko Pranašas bus nenugirdęs // Klaipėda. - 2002. - Saus. 31. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Margerio knygos diena, vilties diena // Literatūra ir menas. - 2002. - Vas. 1. - P. 3. - Tekste V.Braziūno eil.: „siunčiu kaip avis…”. - Iliustr.: nuotr.: Hermanis Margeris Majevskis.

Braziūnas, Vladas. Kol verčiam baimintis savus ir svetimus // Klaipėda. - 2002. - Vas. 2. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Nenori būti kvailio vietoj, bet apetitas verčia // Klaipėda. - 2002. - Vas. 5. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Natūralioji atranka, sistemos dėsnis // Klaipėda. - 2002. - Vas. 6. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Patetiška tarnystė. Bet ar tam dievui? // Klaipėda. - 2002. - Vas. 7. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Nacionalas: kas buvo nieks, tas tapo pralaidūnu // Klaipėda. - 2002. - Vas. 12. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Prisiminimų virpanti širdis, žemaičių šventė // Klaipėda. - 2002. - Vas. 13. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Amūriuko šypsnelis lietuvio apžvarbusiai širdžiai // Klaipėda. - 2002. - Vas. 14. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Žmones kaip daiktus // Klaipėda. - 2002. - Vas. 18. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr. - Red. prierašas: „Autorių sveikiname su Jubiliejumi! Redakcija”.

Braziūnas, Vladas. Bijau neklystamo žinojimo klaidoj gyvenančių // Klaipėda. - 2002. - Vas. 19. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Siela, gebanti kaupti, – gyva ir gyvai išmintinga // Klaipėda. - 2002. - Vas. 20. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Aistros draugužė, kliedinti vaškuolė // Klaipėda. - 2002. - Vas. 21. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Krinčino (pasi)pasakos // Literatūra ir menas. - 2002. - Vas. 22. - P. 6. - Rec. kn.: Kruopis, Sigitas. Krinčino pasakos. - Panevėžys, 2002.

Braziūnas, Vladas. Valia vėluoja, ginasi kantrybė // Klaipėda. - 2002. - Vas. 25. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Buvo pražuvo… // Klaipėda. - 2002. - Vas. 26. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Viskas priklauso nuo viršilos // Klaipėda. - 2002. - Vas. 27. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Gyvybės šiltas kamuolėlis, Ąžuolynas // Klaipėda. - 2002. - Vas. 28. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Ne pensionas mūsų laukia, oi ne pensionas // Klaipėda. - 2002. - Kovo 5. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Ne viens į kitą rodyti, o stot prieš vėją // Klaipėda. - 2002. - Kovo 6. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Šviesesnių dienų vizijos pilvui iš alkio gurgiant // Klaipėda. - 2002. - Kovo 7. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Diena, kai mūsų žvilgsnis nugiedrėja / Rubr.: Šventinis komentaras // Klaipėda. - 2002. - Kovo 9. - P. 4. - Rubr.: Šventinis komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Almos Braziūnienės] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Ateikim – medžiai dideli, nenugenėti // Klaipėda. - 2002. - Kovo 12. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Ne pakelės plėšikai. Bet kieno žargonas? // Klaipėda. - 2002. - Kovo 13. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Almos Braziūnienės] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Vartok artimą savo… // Klaipėda. - 2002. - Kovo 14. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Didžiosios atgimties misterija, rimtis ir šypsnis // Klaipėda. - 2002. - Kovo 19. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Almos Braziūnienės] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Nepraeinanti dabartis: slenka žaibas // Klaipėda. - 2002. - Kovo 20. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Juliaus Skardžiaus] nuotr.

Braziūnas, Vladas. Apsipirkimo šventėj liūdinti šventybė // Klaipėda. - 2002. - Kovo 21. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras. - Iliustr.: Aut. portr. [Almos Braziūnienės] nuotr.

Braziūnas, Vladas. „Anokia čia krizė, kai kožnas krizena kaip nori” // Klaipėda. - 2002. - Bal. 10. - P. 6. - Literatūrinis priedas Gintaro lašai. - Rubr.: Užrašymai.

Braziūnas, Vladas. Tylos kreipinys // Dienovidis. - 2002. - Nr.5. - P. 34-35. - Redakcijos žodis: „Vladas Braziūnas – gyvenimo nuėjęs pusę kelio…”[p. 31]. - Iliustr.: Vido Dulkės nuotr. [portr.; p. 31]: Poetas Vladas Braziūnas.

Braziūnas, Vladas. Pas Maironį Jelgavon, arba Jubiliejaus jubiliejus // Literatūra ir menas. - 2002. - Geg. 17. - P. 3. - Iliustr.: Zenono Baltrušio nuotr.: Lietuvos ambasadorius Petras Vaitiekūnas pranešimą skaito gražiai latviškai. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2899&kas=straipsnis&st_id=124

Braziūnas, Vladas. Gera, kai gera. Kaip Vievy ir Elektrėnuos // Literatūra ir menas. - 2002. - Geg. 31. - P. 16. - Rubr.: Poezijos pavasario įspūdžiai. - Iliustr.: Vlado Braziūno nuotr.: Susitikimas Elektrėnuose (iš kairės): Andrijus Bondaras, Janis Ruokpelnis, Albertas Skyrelis, Saulius Repečka.- Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2901&kas=straipsnis&st_id=265

Braziūnas, Vladas. Vis gyvesni sapnai – Europos tarmėmis / Kalbėjosi Virginijus Gasiliūnas // Žiemgala. - 2002. - Nr. 1. - P. 39-43. - Prieiga per internetą: http://www.ziemgala.lt/2002_01_07.html

Braziūnas, Vladas. Kursas į Rytus // Literatūra ir menas. - 2002. - Birž. 21. - P.3. - Rubr.: Aktualijos. - Iliustr.: Autoriaus nuotraukos: Agnė Žagrakalytė ir Michelis de Maulnas, viso šio sambūvio siela; Bendrija įkurta. Iš kairės: Alexandre Matei, Irina Nechit-Popa, Ruxandra Cesereanu, Aksinija Mihailova, Agnė Žagrakalytė. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2904&kas=straipsnis&st_id=373

Braziūnas, Vladas. „Esu įsiminęs mūsų tėvynainio Czesławo Miłoszo mintį…” [Kalba, pasakyta 2002.VII.5 Lietuvos Respublikos Prezidentūroje, Lietuvos valstybės ir Mindaugo karūnavimo 750 metų sukakčiai skirto literatūros kūrinių konkurso laureatų apdovanojimo iškilmėse] // Literatūra ir menas. - 2002. - Liep. 12. - P. 1, 3. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2907

Braziūnas, Vladas. Savin…: [apie Raimondą Jonutį] // Nemunas. - 2002. - Nr. 7-8. - P. 21-22.

Braziūnas, Vladas. Savin...: [apie Raimondą Jonutį] // Žemaitis (Plungė). - 2002. - Rugpj. 13. - P. 3. - Sutrumpinta iš: Nemunas. - 2002. - Nr. 7-8. - P. 21-22.

Braziūnas, Vladas. „Cap à l’Est” – naujas Europos poetų judėjimas // Literatūra ir menas. - 2002. - Lapkr. 8. - P. 3. - Iliustr.: Antonijos Miklikovos nuotr.: Nuotrauka atminimui: Vladas Braziūnas ir Michelis de Maulne’as. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2924&kas=straipsnis&st_id=1016

Braziūnas, Vladas. Iš širdies bei tautosakos skrynios: Kad tave kadukas!; Gerai, geriau, geriausia; Rinkimai; Specialioji tarnyba; Švarių rankų politika // Esu. - 2002. - Lapkr. - Nr. 22. - P. 21.

Braziūnas, Vladas. Tėvų ir senelių kaimynai: I. Žydai // Žiemgala. - 2002. - Nr. 2. - P. 34-43. - Iliustr.: nuotr. [p. 34, 37, 39, 41, 43]. - Prieiga per internetą: http://www.ziemgala.lt/2002_02_07.html


eseistika, straipsniai kitomis kalbomis

a n g l i š k a i

Braziūnas, Vladas. Poets from all over the world enjoy the Poetry Spring festival / Translated by Aldona Matulytė // Vilnius. - 2002. - Autumn. - P. 215-219.

l a t v i š k a i

Brazjūns, Vlads. Izkusa siluets klusumā: Hermanis Marģers Majevskis (1951.25.IV–2001.6.X) // Literatūra un Māksla Latvijā. - 2002. - 24. janv. - Lpp. 11.


vertimai

Dobrovenskis, Roaldas. Trys pokalbiai su Velniu: Romano „Rainis ir jo broliai” fragmentai / Iš rusų k. vertė ir apie aut. [p. 5] parašė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2002. - Spalio 25. - P. 5, 15. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2922&kas=straipsnis&st_id=950

Dranko-Maisiukas, Leanidas. „Ne kur Polesės kaimas nebylys...”; 1830; Aistra: Egoesė „Viena Goethe’s eilutė”; Iš ciklo „Eilėraščiai A.”: 1. „Jūsų balsas sužydėjęs astrais...”; 2. „Nei muzika, nei eilės neprilygo...”; 3. „Aš, į Akropolį įkopęs...”; 4. „Tai buvo pasimatymas neilgas...”; 5. „Kai ugnys gerklėje nelyg anginos...”; 6. „Vos Katedros aikštėj užgrojo...”; 7. „Užgeso žvakė, vasara nublyško!..” / Iš baltarusių k. vertė ir apie aut. parašė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2002. - Rugpj. 23. - P. 4. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2913&kas=straipsnis&st_id=639

Nalyvaiko, Demian. Skaitytojo meldimas laiko / Iš ukrainiečių [=senosios slavų] kalbos išvertė Vladas Braziūnas // Ukrainiečių poezijos pavasaris – 2002. - Lankstinukas.

Rodowska, Krystyna. I. apačioje liepsna viršuj liepsna; II. apačioje pliauskos, viršuj liepsna / Iš lenkų k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2002. - Spalio 11. - P. 5. - Poetinio Druskininkų rudens laureatai: Vieno anoniminio eilėraščio ugnies tema konkursas. I vieta. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2920&kas=straipsnis&st_id=874

Rybałko, Alicja. Mano eilės tebūnie tylėjimas: „Lenkų kalba sklidina šlamesių…”; Daiktai; Didysis dangaus teatras; Saulė prie vandenio [p. 49]; Atleisk sargybini; Raudonas apklotas; Jis vis man eina paskui; „tik lūpomis per petį…”; „Ko gera, mūsų kūnai bus mirtingi…”; „Mano eilės tebūnie tylėjimas…” [p. 50] / Iš lenkų k. vertė V.Braziūnas // Kultūros barai. - 2002. - Nr. 3. - P. 49-50.

Rybałko, Alicja. Mano melancholija [p. 71]; Aukštoji matematika [p. 71-72]; Curriculum vitae; „Meilė drugelio sparnu…” [p. 72]; Kalendorius; Sugrįžimai; „Pripratinti [= Prisipratinti], kad išskrisi…”  [p. 73]; „Skaidriame atminties ežere…” [p. 73-74]; Trumpa rauda pasiklydusiai sielai [p. 74]; Protokolas [p. 74-75]; „Eilėraštis: marionetė, drugelis…”; Eilėraštis apie pasiaukojimą [p. 75] / Iš lenkų k. vertė Vladas Braziūnas // Metai. - 2002. - Nr. 7. - P. 71-75.

Rybałko, Alicja. Apie mus; Poezijos popietė prie Adomo Mickevičiaus paminklo; Eilėraštis apie tarybinius lenkus; Koplyčia; Išankstinė nostalgija; „Kaip dabar besusitvarkyti…”; „Čia vidurys pasaulio…”; Kūčios; Kelionė į Lietuvą; Ačiū; Dar vienas poetas / Iš lenkų k. vertė Vladas Braziūnas // Šiaurės Atėnai. - 2002. - Rugpj. 10. - P. 8.


apie

„2002 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Prezidentas apdovanojo Lietuvos valstybės ir Mindaugo karūnavimo karaliumi 750 metų jubiliejui skirto istorinių dramos, poemos ir kino scenarijaus konkurso laureatus...” // Lietuvos tūrstantmečio minėjimo direkcija: Naujienos. - Virtualus. - Prieiga per internetą: http://www.is.lt/1000/main.htm

Ad majorem amoris gloriam // Naujoji Romuva. - 2002. - Nr. 1. - P.83. - Kęstučio Svėrio nuotr. [(ir) V.Braziūno portr.].

Ališauskas, Arnas. Literatūros suvenyras – musė su gintaru aky // Lietuvos rytas. - 2002. - Kov. 5. - Menų priedas Mūzų malūnas. - Rec.: Braziūnas V. lėmeilėmeilėmeilė. - V.: Vaga, 2002. - Iliustr. [kn. virš. faks.]: Dailininkas R.Čeponis knygos apipavidalinimui panaudojo V.Braziūno nuotraukas.

Apdovanoti konkurso laureatai // Literatūra ir menas. - 2002. - Liep. 12. - P. 1. - Džojos Barysaitės nuotr.: Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus tarp konkurso laureatų – Juozo Glinskio, Petro Dirgėlos, Mariaus Ivaškevičiaus, Vydo Asto ir Vlado Braziūno. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2907

Armonaitė, Liucija. Druskininkų ruduo: poezijos ir ugnies šėlsmas // Lietuvos žinios. - 2002. - Spalio 7. - P. 1. - Minimas V.Braziūnas. - Prieiga per internetą: http://www.press.lt/cgi-bin/Article.asp?Lang=L&ID=447479&Width=480&BgColor=ffffff

Balbierius, Alis. Estetas iki kaulų smegenų [Raimondas Jonutis] // Nemunas. - 2002. - Nr. 7-8. - P. 16.

Baliukonė, Onė. Gyva knyga apie gyvąjį: Poetę Onę Baliukonę, sudariusią atsiminimų knygą „Širdis neatskiriamasis” apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, kurią neseniai išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, kalbina Justas Mikalauskas // Literatūra ir menas. - 2002. - Liep. 19. - P. 2, 15. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2908&kas=straipsnis&st_id=492

Baliutytė, Elena. Poezija ir stichijos: ugnis – įvaizdžio raidos fragmentai // Literatūra ir menas. - 2002. - Spalio 11. - P.6. - Rubr.: Poetinio Druskininkų rudens konferencija. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2920&kas=straipsnis&st_id=879

Balodis, Pauls. Maironim 140! // Universitātes avīze. - 2002. - 28. maija. - Lpp. 4. - Foto lpp.1: Nuo kreisās: Kazimiers Pūrs, Ķēstutis Nastopka, Ērika Drungīte, Dace Markus, Knuts Skujenieks, Vlads Brazjūns pēc Dzejas dienas Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

Baltrušaitytė Renata. Iš plunksnuočių gyvenimo // Veidas. - 2002. - Vas. 28. - P. 44. - Juditos Grigelytės nuotr.: Akistata [V.Braziūnas prie mikrofono]; Didelis žmogus lenkia galvą prieš didelį poetą (iš dešinės: J.Erlickas, V.Braziūnas); V.Braziūno jubiliejus be liaudies dainų neįsivaizduojamas [V.Braziūnas, Stanislovas Kavaliauskas, Veronika Povilionienė].

Beresnevičius, Gintaras. Eseistikos tendencijos moderniojoje Lietuvoje // Literatūra ir menas. - 2002. - Rugpj. 23. - P. 7. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2913&kas=straipsnis&st_id=641
http://www.booksfromlithuania.lt/main.asp?Lang=L&TopicID=125&ArticleID=38

Beresnevičius, Gintaras. Kuo gyvi Lietuvos kūrėjai // www.omni.lt, OMNI Laikas. - 2002. - Saus. 10. - Prieiga per internetą: http://www.omni.lt/index.php?base/z_37420

Beresnevičius, Gintaras. Molėta lėmeilė lietuviška // Šiaurės Atėnai. - 2002. - Bal. 13. - P. 9. - Rec.: Braziūnas V. lėmeilėmeilėmeilė. - V.: Vaga, 2002. - 143 p.

Biletić, Boris. Moja Litva // Nova Istra: Časopis za književnots kulturološke i društvene teme. - 2002. - Pula, ljeto–jesen. - S. 320.

Brazauskas, Nerijus. Šiaulių universiteto Lietuvių literatūros katedra 2002 metais // Literatūra. - 2002. - Nr. E-4. - Virtualus. - Prieiga per internetą: http://www.literatura.lt

[Brūveris, Pēters]. Vlads Brazjūns // Karogs. - 2002. - Nr. 6. - Lpp. 50.

Daujotytė, Viktorija. Pavasaris: gyvųjų formų pasiilgimas // Metai. - 2002. - Nr. 5-6. - P. 3-6.

Druņģīte, Ērika. Panbaltista Pētera Brūvera portrets, no Lietuvas puses skatoties // Karogs. - 2002. - Nr. 6. - Lpp. 62-63.

Gadliauskienė, J. Pilaitės gyventojų pasipriešinimas golfo aikštynų statybai Pilaitės miškuose // Žalioji Lietuva. - 2002. - Birž. - Nr. 12. - P. 3.

Giraitis, Liudas. Darius Šimonis ir jo „Rykštė”: Lietuviškas natūralizmas: tarp Niujorko, Fudzijamos ir „kralikų” // Literatūra ir menas. - 2002. - Birž. 21. - P. 6. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2904&kas=straipsnis&st_id=376

Grybauskas Almis. Margerio dvasia // Šiaurės Atėnai. - 2002. - Vas. 2. - P. 7.

„Išėjo naujas „Nemuno” numeris (2002, liepa–rugpjūtis)...” // Literatūra ir menas. - 2002. - Rugpj. 23. - P. 1.

Įteiktos T.Ševčenkos vardo fondo premijos / BNS. - 2002. - Spalio 29 [8.31]. - Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/archive/index.php?id=1515836

Jakimavičius, Liudvikas. Senamiesčio policijos nuovadai: Liudviko Jakimavičiaus, Gyv. Literatų 5-12, Tel. 61 45 58: Pareiškimas: Apie įvykį „Afrikos” kavinėje š.m. vasario 21 dienos vakare (apie 22 val.) // Literatūra ir menas. - 2002. - Spalio 11. - P. 5. - Poetinio Druskininkų rudens laureatai: Nerimto anoniminio eilėraščio tema „Ugnis vandenyje” konkursas. I vieta. - Minimas V.Braziūnas. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2920&kas=straipsnis&st_id=877

Jakimavičius, Liudvikas. Svalios ar Svano pusėj?: Vlado Braziūno „Lėmeilėmeilėmeilė” [= lėmeilėmeilėmeilė] // 7 meno dienos. - 2002. - Bal. 26. - P. 7. - Kn. virš. faks. - Rec.: Braziūnas V. lėmeilėmeilėmeilė. - V.: Vaga, 2002. - 143 p.

Januševičius, Benediktas. Pagyrūno pastabėlės // Literatūra ir menas. - 2002. - Saus. 18. - P. 3. - Rubr.: Literatūros mozaika.

Kazlauskaitė, Rita. „Placdarmo” dalyviams rūpėjo ir eilėraščiai, ir alus // Klaipėda. - 2002. - Rugpj. 17. - P. 9. - Algimanto Kalvaičio nuotr.: Į sambūrį „Placdarmas-2002” suvažiavo poetai iš visos Lietuvos.

Kazlauskas, Albinas. Marga pasaule gražiausios pradžios jaškok Pasvaly... // Šiaurietiški atsivėrimai. - 2002. - Nr. 1. - P. 31. - Iliustr. [Vido Dulkės nuotr.: V.Braziūno portr.].

Kazlauskas, Albinas [Pasvalio krašto muziejaus muziejininkas]. Užaugai Pasvaly…: (poeto Vlado Braziūno 50-mečiui) // Darbas [Pasvalys]. - 2002. - Vas. 19. - P. 3. - Rubr.: Kraštiečiai – jubiliatai. - Iliustr.: Vido Dulkės nuotr.

„Knygynuose pasirodė nauja…” // Literatūra ir menas. - 2002. - Bal. 12. - P. 12. - Anot.: Braziūnas V. lėmeilėmeilėmeilė. - V.: Vaga, 2002. - 143 p. - Iliustr.: Kn. virš  faks.: Dailininkas Ramūnas Čeponis.

Kunčinas, Jurgis. Parodijos ir epigramos: Braziūnas Vladas // Nemunas. - 2002. - Nr. 7-8. - P. 58.

Lapinskaitė, Bronislava. Kronika: Pasvalio krašte: Kovas // Žiemgala. - 2002. - Nr. 2. - P. 55. - Prieiga per internetą: http://www.ziemgala.lt/2002_02_10.html

„Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija paskelbė…” // Literatūra ir menas. - 2002. - Liep. 5. - P. 1. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2906&kas=straipsnis&st_id=428

„Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija prie Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos…” [„Skelbia konkursą leidykloms, norinčioms išleisti šių metų literatūros kūrinių konkurso, skirto Lietuvos valstybės 750 metų jubiliejui, laureatų kūrinius: Vlado Braziūno poemą „Karilionas tūkstančiui ir vienai aušrai” (apimtis – 1 aut. l.)”] // 7 meno dienos. - 2002. - Lapkr. 29. - P. 12; Tas pat: Literatūra ir menas. - 2002. - Lapkr. 29. - P. 16. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2927&kas=straipsnis&st_id=1147

Literatūrinė sostinės žiema / LM informacija // Literatūra ir menas. - 2002. - Gruodžio 6. - P. 15. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2928&kas=straipsnis&st_id=1186

Literatūrinė sostinės žiema // 7 meno dienos. - 2002. - Gruodžio 6. - P. 4. - Prieiga per internetą:
http://services.tvk.lt/culture/7md/?leid_id=546&kas=straipsnis&st_id=665

Mažukėlienė, Regina. Maironio 140-ojo gimtadienio minėjimas Jelgavoje // Muziejininkystės biuletenis. - 2002. - Nr. 2. - Iliustr.: Z.Baltrušio nuotr.: Lietuvių ir latvių poezijos diena. Poetas V. Braziūnas skaito eiles. - Prieiga per internetą: http://muziejai.mch.mii.lt/Informacija/maironis_jelgavoje.htm

Mickus, Petras. Paminėta Pasaulinė poezijos diena // Darbas [Pasvalys]. - 2002. - Kov. 30. - P. 4. - Iliustr.: [Vido Dulkės] nuotr.[: Skirmantas Valentas, Vladas Braziūnas].

Motiejūnas, V[ladas]. Monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui atminti // Metai. - 2002. - Nr. 5-6. - P. 186.

Navickaitė, Eglė [Šiaulių universitetas]. Baltiškoji koinė Vlado Braziūno poezijoje // Studentu zinātniskās konferences Aktuāli baltistikas jautājumi tēzes. - LU Filoloģijas fakultāte. - 2002. - 14.-15. novembris. - Lpp. 37-38.

Navickaitė, Eglė, Valentas, Skirmantas. Eilės iš Livonijos pasienio: (Vlado Braziūno eilių at(si)vėrimai) // Šiaurietiški atsivėrimai. - 2002. - Nr. 1. - P. 29-30.

Neporožnia, Nadija [Lietuvos ukrainistų asociacijos pirmininkė]. 2002 metų Taraso Ševčenkos fondo premijos laureatai // Literatūra ir menas. - 2002. - Lapkr. 22. - P. 3. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2926&kas=straipsnis&st_id=1097

Neporožnja, Nadija. Litva kakvu je volim // Nova Istra: Časopis za književnots kulturološke i društvene teme. - 2002. - Pula, ljeto–jesen. - S. 234-235.

Непорожня, Надiя. „Журавли” и Литва // Наше слово (Варшава). - 2002. - 29 грудня. - C. 6.

Neporožnja, Nadija [nuotr.:]. Vilnius, 2002.: E.Ališanka, B.Biletić, V.Braziūnas i A.Bondar u Društu litavskih pisaca // Nova Istra: Časopis za književnots kulturološke i društvene teme. - 2002. - Pula, ljeto–jesen. - S. 279.

Pasaulinė poezijos diena // Darbas [Pasvalys]. - 2002. - Kov. 21. - P. 1.

„Placdarmas 2002”: Poetų sambūris: Rugpjūčio 16–18 d. „Juodojoje tvirtovėje” – gynybiniuose įtvirtinimuose prie jūros (1 km šiauriau Girulių paplūdimio) // Klaipėda. - 2002. - Rugpj. 16. - P. 9.

Poetas V.Braziūnas – konkurso Lietuvos valstybės jubiliejui paminėti laureatas / BNS // Delfi. - 2002. - Liep. 5. - Virtualus. - Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/entertainment/culture/

Poezijos chuliganas // Lietuvos žinios. - 2002. - Bal. 10. - Iliustr. [kn. virš. faks.]. - Prieiga per internetą: http://www.press.lt/cgi-bin/Article.asp?Lang=L&ID=407315&Width=480&BgColor=ffffff

Polonijus: Kultūra su savaitraščiais // Omni laikas. - 2002. - Liep. 12. - Virtualus. - Prieiga per internetą: http://www.omni.lt/index.php?base/z_62080

Prezidentūroje bus teikiamos T.Ševčenkos vardo fondo premijos / BNS // Delfi. - 2002. - Spalio 26. - Virtualus. - Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/archive/index.php?id=1507950

Pūras, Kazimieras. Baltų tautų poezijos diena Jelgavoje // Lietuvių balsas [Latvijos lietuvių visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo laikraštis]. - 2002. - Sausis-birželis. - Nr. 34-35. - P. 1, 2.

Pūras, Kazimieras. 2003-ieji – su Mindaugo karūnos ženklu // Lietuvių balsas. - 2002. - Liepa-gruodis. - Nr. 36-37. - P. 6.

Rullis, Talrids. Pradėjau su komunarais, o užbaigiau su pokerio žaidėjais: Lietuvių literatūros vertėją į latvių kalbą Talridą Rullį kalbina Arvydas Valionis // Metai. - 2002. - Nr. 7. - P. 101.

Simanaitienė, Sondra. Dvi dienos ant „Placdarmo” pakylos // Klaipėda. - 2002. - Rugs. 11. - P. 13. - Literatūrinis puslapis Gintaro lašai. - Iliustr.: Algimanto Kalvaičio nuotr.: „Placdarmo” dalyviai.

Simanaitienė, Sondra. Grįžus iš Druskininkų poezijos // Klaipėda. - 2002. - Lapkr. 6. - P. 13. - Literatūrinis puslapis Gintaro lašai.

„Spalio 28 d. Prezidentūroje įteiktos Taraso Ševčenkos fondo premijos...” // Literatūra ir menas. - 2002. - Lapkr. 1. - P. 1. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2923&kas=straipsnis&st_id=976

Striužas, Valdas [Elektrikas Valdas Striužas, Anykščiai]. Iš kur ji visa tai žino? // Šiaurės Atėnai. - 2002. - Lapkr. 2. - P. 5.

Šarlauskienė, Angelė [Viena iš Vienybės koncerto dalyvių]. Ar tapsime pragaištingu „Kvailių laivu”? // Žalioji Lietuva. - 2002. - Geg. [Birž. - ?]. - Nr. 10. - P. 4. - Iliustr.: Nuotr.: Koncerte eiles skaitė žinomi poetai ir aktoriai. Iš kairės: E.Ališanka, V.Braziūnas, F.Jakšys.

6 faktai: Premijos literatams // Lietuvos žinios. - Spalio 29. - Prieiga per internetą: http://www.press.lt/cgi-bin/Article.asp?Lang=L&ID=452408&Width=480&BgColor=ffffff

Šidlauskas, Aleksandras. Gyvenimas be „Uliso” // Literatūra ir menas. - 2002. - Birž. 28. - P. 7. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2905&kas=straipsnis&st_id=405

Šlepikas, Alvydas, Žemgulytė, Paulina. Rašytojų suvažiavimas: Vilnius, 2002 gruodžio 13 d. // Literatūra ir menas. - 2002. - Gruodžio 20. - P. 2. - Minimas V.Braziūnas. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2930&kas=straipsnis&st_id=1227

Už kūrinius Lietuvai – premijos / BNS, Eltos ir „Lietuvos ryto” inf. // Lietuvos rytas. - 2002. - Liep. 2. - P. 2.

Už Lietuvos valstybei skirtus kūrinius – piniginės premijos / Elta // www.omni.lt, OMNI Laikas. - 2002. - Liep. 1. - Virtualus. - Prieiga per internetą: http://www.omni.lt/?rask$9359_16017$z_60383

Vaitkevičiūtė, Eugenija. Po saule sujungtos poezijos // Literatūra ir menas. - 2002. - Gruodžio 20. - P. 7. - Rec.: Poetinis Druskininkų ruduo. - Vilnius: Vaga, 2002. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2930&kas=straipsnis&st_id=1233

Valentaitė, Tautvydė. Gyvojo klasiko Erlicko moterys: Šlokas, Vilša ir Migla // Lietuvos žinios. - 2002. - Lapkr. 2. - P. 18. - Minimas V.Braziūnas. - Prieiga per internetą: http://www.press.lt/cgi-bin/Article.asp?Lang=L&ID=453389&Width=480&BgColor=ffffff

Valentas, Skirmantas. Istorinis veikėjas eilėraštyje: Воишелкъ, Воишевoлкъ // Literatūra E-2. - 2002. - Virtualus. - Prieiga per internetą: http://www.literatura.lt

Vienas gaudžiančiame istorijos laike [Raimondas Jonutis] / Parengė Danguolė Ažaneckienė // Plungė. - 2002. - Rugpj. 16. - P. 5.

1 sakiniu: Apdovanojo // Respublika. - 2002. - Sp. 29. - P. 1.

Vinciūnaitė, Gita. Vladui Braziūnui – poetui, mylinčiam Pasvalį, – 50 / Kalbėjosi Gita Vinciūnaitė [Ib kl. mokinė] // Mokyklos žinios [Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos laikraštis]. - 2002. - Kovas. - Nr. 5 (32). - P. 1.

Žemgulytė, Paulina. Dvi valandos poezijai // Literatūra ir menas. - 2002. - Gruodžio 13. - P. 2. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2929&kas=straipsnis&st_id=1202

Žiemą sostinėje pagyvins literatūros festivalis / BNS // Delfi. - 2002. - gruodžio 4 [06:47]. - Virtualus. - Prieiga per internetą: http://www.delfi.lt/news/entertainment/culture/article.php?id=1637128


nuotraukos

Braziūnienė, Alma. Kazio Varnelio knygų pasaulis: Dailininkas Kazys Varnelis vasario 25 dieną švenčia 85 metų jubiliejų // 7 meno dienos. - 2002. - Vas. 22. - P. 6. - Iliustr.: V.Braziūno nuotr. - P. 1 [anonsas], 6: Kazio Varnelio biblioteka. - [V.Braziūno nuotr. (tos pačios fragmentas)].

Braziūnas, Vladas. Gera, kai gera. Kaip Vievy ir Elektrėnuos // Literatūra ir menas. - 2002. - Geg. 31. - P. 16. - Iliustr.: Vlado Braziūno nuotr.: Susitikimas Elektrėnuose (iš kairės): Andrijus Bondaras, Janis Ruokpelnis, Albertas Skyrelis, Saulius Repečka. - Rubr.: Poezijos pavasario įspūdžiai. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2901&kas=straipsnis&st_id=265

Braziūnas, Vladas. Kursas į Rytus // Literatūra ir menas. - 2002. - Birž. 21. - P.3. - Rubr.: Aktualijos. - Iliustr.: Autoriaus nuotraukos: Agnė Žagrakalytė ir Michelis de Maulnas, viso šio sambūvio siela; Bendrija įkurta. Iš kairės: Alexandre Matei, Irina Nechit-Popa, Ruxandra Cesereanu, Aksinija Mihailova, Agnė Žagrakalytė. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2904&kas=straipsnis&st_id=373

Šidlauskas, Marijus [pokalbis su juo]. Permainų skersvėjuose, arba Geros mokyklos ilgesys // Klaipėda. - 2002. - Spalio 10. - P. 17. - Iliustr.: V.Braziūno nuotr. [M.Šidlausko portr.].